a
HonzaD

Jan Dobrovský

Czech Republic

Jan Dobrovský (1960) fotografuje od konce sedmdesátých let, kdy jako teenager zachycoval nálady socialismem zanedbané Prahy, lidmi opuštěných a zmrzačených míst, vytrácejícího se ducha vesnice… V osmdesátých letech se mu podařilo za pomoci přátel, mezi něž náleželi bratři Ivan a Václav Havlovi, uspořádat svou fotografickou výstavu, která unikla pozornosti Státní bezpečnosti.

Jan Dobrovský vyrůstal v disidentské rodině, věnoval se literatuře a podílel se na vydávání samizdatových Lidových novin. Po roce 1989 působil v nové redakci Lidových novin a později ve zpravodajství Československé a České televize. Byl tvůrcem strategií domácích i zahraničních investorů, poté se stal samostatným investorem. Třebaže fotografování v devadesátých letech do značné míry ustoupilo žurnalistice a obchodním zájmům, aparát nikdy úplně neodložil a před několika lety se k fotografii naplno vrátil. Zabývá se převážně černobílým dokumentem.

Projekty

All images © 2018 400 ASA