a

Jako každé umělecké uskupení v historii, i my, fotografové 400 ASA, naše sdílené hodnoty a přesvědčení formulujeme v manifestu. Myslíme si, že i ve 21. století je důležité slovy formulovat, proč spolek vzniká, a jaké má ambice. To, co máme všichni společného si přečtěte v našem manifestu.    

Světově proslulý a uznávaný český fotografický dokumentarista Antonín Kratochvíl byl nedávno obviněn některými bývalými kolegyněmi, že se k nim před lety choval neurvale. Agentura Seven Photo Agency (VII), kterou Antonín Kratochvíl spoluzakládal, mu okamžitě pozastavila členství a odstranila jeho práci z agenturního webu a jeho jméno ze seznamu emeritních členů. My, fotografové sdružení ve spolku 400 ASA, kterého je Antonín Kratochvíl váženým členem, považujeme za nutné se k této politováníhodné skutečnosti vyjádřit. Antonín Kratochvíl svou prací, svými fotografiemi a životním příběhem mnohokrát ukázal, že je člověkem obdařeným mimořádným tvůrčím talentem, osobní statečností a výjimečným lidským přístupem k tématům, kterým se ve své

All images © 2018 400 ASA