a

Velká výstavní síň Czech Photo Centre Datum trvání výstavy: 11. říjen 2018 - 25. listopadu 2018 (každý den kromě pondělí) Otevírací hodiny: út - pá: 11 - 18 / so - ne: 10 - 18 "Ajin je šestnáctým písmenem hebrejské abecedy. Jeho numerická hodnota odpovídá počtu 70 let, která letos uplynula od založení Státu Izrael. V hebrejštině i dalších semitských jazycích je ajin současně výrazem pro „oko“ a jako glyf v některých protosemitských abecedách oko také skutečně připomíná. Foneticky je často němé – písmeno, které vidí, ale nemluví. Symbolizuje nejen zrak, ale též prapůvodní světlo stvoření. Těžko si představit příhodnější název pro fotografi

Café Kampus Náprstkova 10 110 00 Praha 1 Výstava potrvá od 11.09.    Výstava fotografií Jana Mihalička(ročník 65) je přehledem tvorby především z poslední doby a reflektuje jeho znovu nabytý zájem o fotografický dokument ovlivněný klasickou humanistickou fotografií druhé poloviny 20. století. Autor je bytostným „Pražákem“ - v Praze se narodil, vyrostl, studoval, pracoval a stále tu žije a tvoří. S Prahou se fotograficky začal potkával už v dobách před jeho působením v redakcích Lidových novin i časopisu Týden, tedy ještě na konci éry komunismu a zaujetí obyčejnými lidmi pohybujícími se po městě přetrvává až dodnes. Dnes již jako volně tvořící autor nalezl blízké partnerství

White Pearl Gallery Dittrichova 5, Praha 2 Výstava potrvá 20.09. až 14.10. 2018 “Alžběta Jungrová představí novou sérii děl, která konzistentně navazuje na její starší práce, současně však ztělesňuje určité vykročení k tvůrčímu experimentu a novým výrazovým polohám. Při přípravě výstavy vycházela z fotografií, které lze vnímat jako vizuální deníkový záznam jejího života v úseku posledních tří let. Příznačná emocionalita, vycházející z autentické bezprostřednosti, s jakou své fotografie zachycuje, se tu prostupuje s komponovanou linkou, danou jejich transformací ve photoshopu. Jednotlivé motivy se prolínají v surreálných konstelacích, založených na autorčině specifickém vidění, pracujícím s výrazným kontrastem světla a stínu, ale i principem prostupování a

Jako každé umělecké uskupení v historii, i my, fotografové 400 ASA, naše sdílené hodnoty a přesvědčení formulujeme v manifestu. Myslíme si, že i ve 21. století je důležité slovy formulovat, proč spolek vzniká, a jaké má ambice. To, co máme všichni společného si přečtěte v našem manifestu.    

All images © 2018 400 ASA