Rozsáhlý cyklus fotografií Michała Szalasta o albínech z tanzanského ostrova Ukerewe na Viktoriině jezeře značně koriguje naše obvyklé představy o tragickém životě lidí, kteří jsou kvůli odlišné barvě kůže svými černými spoluobčany nenáviděni, ostrakizováni a někdy i zabíjeni. Není výsledkem

Večer revue Pandora s hosty a diskusí nad otázkou fotografických očí básníka. Představení fotografů a básníků revue Pandora, ale i nové přílohy Kritické literární revue. Připomeneme texty Vladimíra Mikeše, aktuálně oceněného Moleskine Literou za poezii. Hosté: Antonín Petruželka, Vojtěch Němec, Pavel Ctibor,

© 2020 400 ASA