Banát | Tomki Němec

Banát  –  oblast jihozápadního Rumunska, kterou okolo roku 1823 začali osidlovat čeští krajané,  kteří připluli po Dunaji do tehdejšího pohraničního pásma rakouské monarchie.

V horách založili vesnice a těžili dřevo.

I v současnosti si ve vesnicích Svatá Helena, Gerník, Rovensko

Eibentál, Bígr a Šumice zachovali zvyky, které v Čechách již vymizely. Krajina v hornatém terénu nabízí  tvrdou práci na polích a hospodářstvích. Mladší lidé po pádu Železné opony často odcházejí z nedostatku pracovních příležitostí  a s vidinou pohodlnějšího života do původní vlasti – České republiky.

Foto©Tomki Němec/400 ASA

© 2020 400 ASA