Vzpomínka na Jana Palacha | Tomki Němec

(Fotografie 1-3)

“Leden 1989. Původní hrob Jana Palacha v Praze na Olšanech. V centru Prahy demonstrují občané touhu po svobodě a připomínají si odkaz Jana Palacha. Nenásilné antikomunistické demonstrace, kdy jejich účastníci jsou brutálně mláceni, zavíráni, pronásledováni za pomoci Lidových milicí, obrněných transportérů, vodních děl, psů a spec. oddílů komunistické policie a STB. “Nepokoje”, jak je státní moc označuje trvají celý týden. Bude to trvat ještě deset měsíců, než se systém zhroutí a jméno Jana Palacha a Jana Zajíce si budeme moci připomínat a předávat jejich odkaz zcela svobodně a bez pronásledování… Jak zrůdnej systém to byl dokládá – mimo jiné – i odstranění hrobu Jana Palacha v roce 1973.

V rámci akce Státní bezpečnosti s krycím názvem „Hrob“ bylo likvidováno místo posledního Palachova odpočinku na Olšanských hřbitovech, které původně navštěvovalo velké množství lidí. Přinášeli na hrob květiny, zapalovali zde svíčky a nechávali na papírkách napsané vzkazy. Návštěvy hrobu neustaly ani poté, kdy byla v červenci 1970 odstraněna bronzová náhrobní deska od sochaře Olbrama Zoubka, která byla několik měsíců nato roztavena. Mezi přicházejícími byla také řada zahraničních turistů a diplomatů.
V říjnu 1973 po dlouhodobém vydírání tajnou policií souhlasili nakonec Libuše Palachová a Jiří Palach s exhumací a následným zpopelněním pozůstatků Jana Palacha. Pod dohledem příslušníků tajné policie vykopali zaměstnanci hřbitovní správy Olšanských hřbitovů nad ránem 22. října 1973 Palachovy ostatky, které poté nechali zpopelnit ve strašnickém krematoriu. Na místě Palachova hrobu se objevil nový náhrobek se jménem Marie Jedličková. Urnu s popelem převzala Libuše Palachová. Teprve na konci března 1974 ji mohla uložit na hřbitově ve Všetatech.


(Fotografie 3-10)


Obnovit hrob Jana Palacha na Olšanech bylo možné až po pádu komunistického režimu. Dne 25. října 1990 byla urna s Palachovým popelem slavnostně převezena ze Všetat do Prahy.
Popis komunistické státní moci z roku 1973 je jasným důkazem, čeho byli a jsou komunisté schopni:

Tuhle zrůdnost popisuje dobové hlášení Státní bezpečnosti takto:
Akce „Hrob“
“Upozorňuji na nepříznivou situaci, která se soustavně při příležitosti různých výročí vyvíjí kolem hrobu Jana Palacha na Olšanských hřbitovech. Toto místo se stále stává dostaveníčkem protisocialistických a nepřátelských elementů, včetně provokativních návštěv vízových cizinců. Tak tomu bylo i letos v době 5. výročí internacionální pomoci spřátelených armád proti kontrarevoluci. Na tomto místě se různým způsobem demonstruje boj proti současnému zřízení. Téměř denně dochází z řad cizinců i našich občanů k jednání, které je nutno ve smyslu našich zákonů řešit.

Z návrhu zástupce náčelníka Správy StB Praha mjr. Karla Kupce na přemístění hrobu Jana Palacha, 6. září 1973

Palachova památka byla již několik měsíců po jeho smrti vymazávána z kolektivní paměti. Zatímco Libuše Palachová dostala 19. ledna 1969 telegram s kondolencí Ludvíka Svobody, Alexandra Alvarova Dubčeka, Josefa Smrkovského a Oldřicha Černíka, při prvním výročí v lednu 1970 již nebylo jméno jejího syna v Československu veřejně připomínáno. Několik pokusů postavit Palachův pomník skončilo bez úspěchu a jejich iniciátoři se nakonec stali předmětem zájmu tajné policie.”

Foto a text©Tomki Němec/400ASA

© 2020 400 ASA