Tomki

Tomki Němec

Czech Republic

Pražský rodák Tomki Němec (1963) se vzdělával v Alexandrii, Klánovicích, Miletíně a posléze v Praze. Jako student spolupracoval se samizdatovými periodiky. Na nátlak orgánů státní moci mu katedra fotografie FAMU studia přerušila (1988). Od listopadu 1989 systematicky fotografoval Václava Havla, jeho osobním fotografem byl až do jeho odchodu z funkce prezidenta (1992). V letech 1997 až 2002 ho fotografoval znovu, podle potřeb prezidentské kanceláře. Námětem volné tvorby je mu téměř vždy „obyčejný“ člověk ve svých každodenních situacích, vypovídajících o jeho osobním údělu, ale i o dějinách a o politice, které na něj doléhají.

Dvakrát byl oceněn v soutěži World Press Photo. Reprezentovaly ho Agence VU a od roku 1992 Anzenberger Agency. Vystavoval v řadě zemí a publikoval v mnoha periodikách – například v titulech Libération, Le Monde, Paris Match, Stern, Der Spiegel, Das Magazin, DU, Geo, Die Zeit, Focus, Esquire, New York Times Magazine, Los Angeles Times Magazine a dalších. Vydal tři samostatné fotografické knihy a na mnoha dalších se podílel.

Projekty

© 2020 400 ASA