VÝSTAVA: Detail (taky) dělá člověka

Detail je jistou mírou abstrakce. Kam až lze v detailu zajít…? Kdy se začíná stírat individualita a konkrétno a začíná anonymita…? Lze člověka hodnotit na základě detailu stejně tak jako na základě kusé nebo neúplně informace…? Tyto a další otázky si zkouší pokládat nebo vyvolávat vizuální projekt uměleckého sdružení ARA ART pod názvem “Detail (taky) dělá člověka”. Obličej nebo celá postava může zkušenému znalci lidí napovědět, kým by dotyčný člověk mohl být… Ale dokáže to samé udělat jen detailní zobrazení oka, rtů nebo ruky? Divák se sám může zamyslet nad tím, kým by mohl být původní model a stát se tak aspoň na chvilku aktivním účastníkem této výstavy…
Tento projekt vznikl ve spolupráci ARA ART a začínající mladé romské fotografky Jitky Matiové a pod mentorským vedením fotografa, člena skupiny 400 ASA Jana Mihalička.
Fotografie jsou vystaveny ve veřejném prostoru na Praze 7, konkrétně v parku u ulice Tuzarova:

© 2020 400 ASA