Poslední dva roky jezdili naši fotografové do Šluknova a Krásné Lípy, kde vedli foto kurzy s místními romskými dětmi. Od 21. února do 6. března je možné shlédnout v naší galerii snímky, které tento projekt uzavírají a ukazují svět očima

Fotograf a kurátor Martin Wágner v rámci svého projektu „Negativy z popelnice“ už léta sbírá historické negativy a diapozitivy od neznámých autorů a z domácích archivů. Ty digitalizuje a vytváří obraz života v průběhu 20. století.  V týdnu před zahájením výstavy

© 2020 400 ASA