Paměť světla: výstava z vašich negativů

Připravujeme s fotografem Martinem Wágnerem výstavu ze zapomenutých fotografických negativů a potřebujeme s tím od vás pomoc.
Přineste nám v týdnu od 11. do 17. září fotografické negativy nebo diapozitivy po rodičích a prarodičích, které vám bez využití leží doma.
Wágner je bude v galerii zdarma profesionálně skenovat a přenášet do kvalitní digitální podoby. Kdokoli, kdo by se chtěl přímo v galerii aktivně zapojit do zpracování digitalizace negativů, bude mít v tomto týdnu unikátní šanci naučit s negativy pracovat.
Už v průběhu digitalizace pak budeme vybírat nejzajímavější fotografie, a ty průběžně doplňovat do expozice. Cílem projektu je vytvořit dokument každodennosti ve 20. století.
Výstavu Paměť světla, která takto vznikne, oficiálně zahájíme 19. září a potrvá do konce října.
Sběr negativů bude probíhat denně od 14 do 18 hodin.

© 2020 400 ASA