Večer revue Pandora s hosty a diskusí nad otázkou fotografických očí básníka. Představení fotografů a básníků revue Pandora, ale i nové přílohy Kritické literární revue. Připomeneme texty Vladimíra Mikeše, aktuálně oceněného Moleskine Literou za poezii. Hosté: Antonín Petruželka, Vojtěch Němec, Pavel Ctibor,

© 2020 400 ASA