Přečtěte si náš manifest

Jako každé umělecké uskupení v historii, i my, fotografové 400 ASA, naše sdílené hodnoty a přesvědčení formulujeme v manifestu. Myslíme si, že i ve 21. století je důležité slovy formulovat, proč spolek vzniká, a jaké má ambice. To, co máme všichni společného si přečtěte v našem manifestu.

 

 

© 2020 400 ASA