SIBERIA – Martin Wágner

11.5. – 13.6.2021

Siberia is shrouded in mystery as is the origin of its name. It is a vast territory where political prisoners and scientists, who receive Nobel Prizes for their discoveries, live in extreme conditions. It is an expanse of land where turbulent history meets the breathtaking beauty of nature, fragility of civilization, and people who steer clear of the ones and zeros of the online world. Martin Wágner, a documentary photographer who does not measure the stages in his life with calendars or schools, but with journeys, has visited Siberia countless times and taken more than forty thousand photos on his expeditions. Now he is building up a venturesome collection of the best shots, aiming to uncover not only the vertiginous secret of this piece of our planet but also that of bare human existence.
Eponymous book was released in 400 ASA edition in collaboration with publisher Paseka in 2019.
Martin Wágner (b. 1980) is a photojournalist and documentary photographer. He comes from a family of sign painters and spent his childhood in a part of Prague called Strašnice. After elementary school, he attended the Prague School of Photography and also a course in photography at a vocational school. In 2013, he graduated with a Master’s degree from the Institute of Creative Photography at Silesian University in Opava.
In his work, he is often concerned with the countries of the former Soviet Union. He first visited Subcarpathian Ruthenia in 1994, and has, since 1998, regularly visited Russia and Ukraine. He has photographed at sites of former Soviet gulags in Vorkuta, in several communities of Siberian Old Believers, volcanologists on the Kuril Islands, the Trans-Siberian Railway, the remote Khlebozavod bakery, a salt mine, gold mining in Partizansk, oil wells in the Far East, Siberian reindeer herders, whalers on the Chukchi Peninsula, frozen Lake Baikal, duck hunting on the Angara River. In recent years, he has gradually been working less in the east and is focusing more on the Czech landscape with traces of an ancient settlement. He has frequently won awards in the Czech Press Photo competition. He established a graphic design studio specialized in the scanning, pre-press preparation, and professional printing of photographs for the exhibitions.

11.5. – 13.6.2021

Sibiř je zahalena tajemstvím stejně jako zrod jejího jména. Obrovské území, v němž žijí v extrémních podmínkách političtí vězni i vědci, kteří za své objevy získávají Nobelovy ceny. Místo, kde se setkává pohnutá historie, nedozírná krása přírody, křehkost civilizace i lidé střežící se dosahu jedniček a nul on-line světa. Martin Wágner, dokumentární fotograf, který své životní etapy neodměřuje letopočty ani školami, nýbrž cestami, byl na Sibiři nesčetněkrát a na svých výpravách pořídil více než čtyřicet tisíc snímků. Nyní z nich skládá dobrodružnou kolekci těch nejlepších záběrů, jejímž cílem je snaha rozluštit nejen závratnou šifru tohoto kusu planety, ale i holé lidské existence.

Stejnojmenou knižní publikaci vydala 400 ASA spolu s nakladatelstvím Paseka na konci roku 2019.

Martin Wágner (1980) je reportážní a dokumentární fotograf. Pochází z rodiny písmomalířů, dětství prožil v pražských Strašnicích. Po základní škole studoval Pražskou fotografickou školu a obor fotografie na středním odborném učilišti. Poté absolvoval magisterské studium Institutu tvůrčí fotografe Slezské univerzity v Opavě (2013). Ve své tvorbě se často zabývá zeměmi bývalého Sovětského svazu. Na Podkarpatskou Rus poprvé zavítal v roce 1994 a od roku 1998 navštěvuje Rusko a Ukrajinu soustavně. Fotografoval v místech bývalých sovětských gulagů ve Vorkutě, v několika komunitách sibiřských starověrců, vulkanology na Kurilských ostrovech, transsibiřskou magistrálu, zapadlou pekárnu Chlebozavod, solnou studnu, dobývání zlata v Partizansku, ropné vrty na Dálném Východě, sibiřské pastevce sobů, velrybáře na Čukotce, zamrzlý Bajkal, lov kachen na Angaře… V posledních letech východ zvolna opouští a zaměřuje se na prostředí české krajiny se stopami pradávného osídlení. Opakovaně uspěl v soutěži Czech Press Photo. Založil grafické studio, specializované na skenování, úpravu a profesionální tisk výstavních fotografií.

 

 

© 2020 400 ASA