Fotograf a kurátor Martin Wágner v rámci svého projektu „Negativy z popelnice“ už léta sbírá historické negativy a diapozitivy od neznámých autorů a z domácích archivů. Ty digitalizuje a vytváří obraz života v průběhu 20. století.  V týdnu před zahájením výstavy

Galerie 400 ASA uvádí rozšíření projektu Negativy z popelnice fotografa Martina Wágnera. Výstavní projekt Paměť světla vyzývá veřejnost, aby v týdnu od 11. do 17. září Martinovi Wágnerovi zapůjčila své fotografické negativy nebo diapozitivy, které jim bez využití leží doma.

© 2020 400 ASA